Algemene Hulpdienst sinds 3 augustus weer opgestart

Care

Vanaf 3 augustus heeft de Algemene Hulpdienst de hulpverlening weer opgestart. Dit geldt voor alles wat ze bieden, dus ook voor vervoer. Kunt u door ziekte, handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen beroep doen op bestaande hulpinstanties of op mensen uit uw omgeving? De vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst staan weer voor u klaar.

Coronaprotocol

Er is een protocol opgesteld in verband met de Corona-maatregelen waar zowel hulpvrager als hulpverlener zich aan houden. Mensen worden hiervan op de hoogte gesteld wanneer ze de AHD bellen voor een afspraak.

Bereikbaarheid

De Algemene Hulpdienst is bereikbaar via hun reguliere kanalen. Voor inwoners voor Heeten e.o. geldt dat zij voor contact en vragen op dit moment alleen kunnen bellen met de coördinatoren, omdat het kantoor in Heeten vooralsnog niet te gebruiken is.

De Algemene Hulpdienst

De Algemene Hulpdienst is er voor iedereen voor wie professionele hulp niet haalbaar is of mensen die om wat voor reden dan ook wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook aan mantelzorgers kunnen we wat extra ondersteuning bieden. Kijk voor meer informatie of om een afspraak te maken op www.hulpdienstraalte.nl.

Bij u in de buurt

Dorpskamer Heino
6 december 2020

Tabletcafé Heino
18 december 2020

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties