Alzheimer Café Raalte

Verwardheid

Op 2 juli is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café Raalte. Deze avond staat in het teken van de film: Garden of life. Toegang is gratis, aanmelden niet nodig.

Filmmaker Marco Niemeijer besloot zijn schoonvader die lijdt aan dementie een jaar lang te filmen. De film Garden of life wordt deze avond getoond.

Alzheimer Café Raalte
Dinsdag 2 juli 2019
Het Anna Huis | De Plas 8 | 8103 CS Raalte (naast de Plaskerk)
Inloop: 19.00 uur
Programma: 19.30 uur

Neem voor meer informatie contact op via: alzheimercafe.raalte@outlook.com

Bij u in de buurt

Creatieve middag DeBuut
25 februari 2020

Zit Gym in DeBuut
25 februari 2020

Sjoelavond (en kaarten) in DeBuut
27 februari 2020

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp