Assertiviteitstraining 18+ De Kern

Op 9 september ’19 starten we bij De Kern weer met een assertiviteitstraining!
Deze training is bedoeld voor volwassenen die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen, hun wensen te uiten of mening te geven. Diverse thema’s komen aan de orde.

Het bewust worden van eigen gedrag staat in deze training centraal. Daarnaast worden vaardigheden ontwikkeld waardoor cliënten in staat zijn om het contact met anderen te verbeteren.

De training vindt plaats in het Kulturhus in Raalte op maandag avond van 19.00-21.00 uur.
Er zijn zeven wekelijkse bijeenkomsten van 9 september t/m 21 oktober ‘19.

Voor aanmelden en informatie kunt u contact opnemen met De Kern (0570-547300). Aanmelden kan telefonisch of via het online aanmeldformulier op de website.

 

 

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp