Begeleiding/zorg in een instelling

Heeft iemand altijd toezicht nodig of moet er 24 uur per dag zorg dichtbij zijn? Dan heeft deze persoon recht op passende zorg thuis of met verblijf in een zorginstelling. Dit is geregeld in de Wet langdurige zorg. De wet is in 2015 ingevoerd. U kunt hiervoor een indicatie aanvragen bij het CIZ.

Als u kiest voor zorg in een instelling dan krijgt u daar alle zorg en begeleiding die u nodig heeft. Uw kamer wordt schoongemaakt en de instelling zorgt voor uw maaltijden. De instelling regelt ook de administratie en de betaling van uw zorg.
 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties