Begeleiding/zorg thuis

Bij begeleiding thuis komt een begeleider regelmatig bij u langs en helpt u om uw woning en uw leven op orde te houden. De begeleider houdt in de gaten dat u uw huis regelmatig schoonmaakt en zet samen met u uw uitgaven op een rijtje. Ook kan deze u helpen om werk te vinden of uw vrije tijd op een goede manier in te vullen.

Of u begeleiding krijgt en hoeveel begeleiding u krijgt, hangt af van uw hulpvraag en van de indicatie die de gemeente hiervoor geeft. Begeleiding kan kortdurend of langdurend zijn. Wanneer u geen indicatie voor langdurige zorg heeft, kunt u begeleiding thuis aanvragen bij de gemeente via het Sociaal Loket. Samen met uw contactpersoon bespreekt u waarvoor u ondersteuning nodig heeft en of u voor deze ondersteuning in aanmerking komt (indicatie).

Hulp bij het huishouden 

Lukt het u niet meer om zelf uw huishouden te doen, dan kunt u professionele hulp inschakelen. U kunt zelf een huishoudelijke hulp nemen, of Hulp bij het Huishouden aanvragen bij de gemeente. Samen met uw contactpersoon van het Sociaal Loket bespreekt u waarvoor u ondersteuning nodig heeft.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties