Bijdrage kinderopvang

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang?
U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen.
Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang

Wat is de bijdrage kinderopvang?

Als u werkt, kunnen uw kinderen naar de kinderopvang. Dit kost geld.
U kunt een deel van de kosten terugkrijgen van de Belastingdienst.
Dit heet kinderopvangtoeslag.
Hoeveel geld u terugkrijgt, hangt af van:

  • uw inkomen
  • het aantal kinderen dat naar de opvang gaat
  • het aantal uren dat uw kind bij de opvang is

Hoe krijgt u een bijdrage kinderopvang?

  • U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via Belastingdienst Toeslagen. Doe dit binnen 3 maanden nadat uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Anders loopt u een deel van de toeslag mis.

Meer weten?

Op Belastingdienst Toeslagen leest u aan welke voorwaarden u precies moet voldoen.
Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken.

 

Krijgt u geen toeslag of te weinig toeslag van de belastingdienst?

In sommige gevallen kunt u ook kinderopvangtoeslag van de gemeente krijgen.

  • U volgt een re-integratietraject
  • U volgt een verplichte inburgeringscursus
  • U bent scholier of student.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de kinderopvangtoeslag van de gemeente? Neem dan contact op met het Sociaal Loket (0572) 34 77 99.

Bij u in de buurt

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp