Cursus Tel je geld

geld

Bibliotheek Salland organiseert een cursus verstandig omgaan met geld.

Veel mensen hebben moeite om iedere maand rond te komen. Geldt dat misschien ook voor jou? Dan kun je er nu wat aan doen! De Bibliotheek Salland organiseert de cursus Tel je Geld. Na afloop van deze cursus heb je een beter overzicht over je inkomsten en uitgaven en inzicht van jouw manier van omgaan met geld. Je leert: hoe de online budgetplanner werkt. wat er goedkoper kan. hoe je kan sparen en hoe je kan voorkomen dat je rood staat.

Zodra er vijf inschrijvingen zijn, starten we met de eerste cursus. Is deze cursus echt wat je nodig hebt, wacht dan niet en meld je aan. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van anderhalf uur en is gratis. Op de website staat meer informatie en kun je een aanmelding doen. 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp