Dagbesteding

Dagbesteding is een zo zinvol mogelijke invulling van de dag. Met dagbesteding bedoelen we de dagbesteding waar u een indicatie voor aan kunt vragen via het Sociaal Loket (Wmo). Het gaat om professioneel opgezette activiteiten die op weekdagen overdag aangeboden worden. Er zijn verschillende soorten dagbesteding voor verschillende doelgroepen zoals: Jongeren tot 18 jaar, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychische problemen, jong volwassenen, ouderen en voor mensen met dementie. Voor elke doelgroep zijn er meerdere mogelijkheden in en dichtbij de gemeente Raalte. 

U of uw familielid kan alleen deelnemen aan dagbesteding als hij of zij niet mee kan doen in het 'gewone' dagelijks leven, al dan niet met aanpassingen. Denk bijvoorbeeld aan de sociale werkvoorziening of aangepast onderwijs. Dagbesteding bestaat dus uit vervangende activiteiten voor deze ‘gewone’ dagelijkse invulling met werk of onderwijs. Dagbesteding kan de mantelzorger ontlasten of nuttige invulling van de dag bieden voor mensen die wat meer structuur nodig hebben in hun leven. Samen met uw contactpersoon van het Sociaal Loket bespreekt u waarom dagbesteding nodig is en of u in aanmerking komt voor een indicatie.
 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp