De activiteiten van WijzWelzijn zijn uitgesteld

Ontmoeten

Wij hebben al onze activiteiten uitgesteld. Onze gebouwen zijn gesloten voor onze welzijnsactiviteiten en voor de meeste afspraken. Ook bijna alle afspraken van medewerkers bij mensen thuis en in onze gebouwen worden uitgesteld. 
 
Ons werk stopt niet 
We benadrukken dat onze activiteiten en afspraken zijn uitgesteld, maar ons werk niet! Juist nu hebben we elkaar nodig. Om contact te hebben, om elkaar te zien en er te zijn voor elkaar. Dat blijven we doen, zo goed als het gaat.  
 
Daarom zullen de medewerkers zo veel mogelijk wél contact houden. Via telefoon, app en op alle mogelijke anderen manieren. Onze medewerkers is gevraagd om op dit punt alle creativiteit, energie, middelen en collega’s in te schakelen. Mensen worden ook opgeroepen om met elkaar contact te houden: bel elkaar op, app elkaar, ga op facebook, lees de krant, skype … doe alles wat mogelijk is om verbinding te houden met anderen. 
 
Verwijzingen naar WijZ, De Kern en Impluz 
Het spreekt voor zich dat we mensen die nieuw worden aangemeld voor activiteiten of diensten, niet meteen onze reguliere programma kunnen bieden. We willen u wel vragen om eventuele aanmeldingen niet te stoppen. Mensen die nu bij ons worden aangemeld, of die zichzelf aanmelden, daar maken we wel contact mee. En we nemen hen mee in de alternatieven die we gaan bieden.  
 
De Hulplijn voor als het niet goed gaat 
De mensen die écht ondersteuning nodig hebben; die krijgen wél bezoek. Maar als iemand zich de komende tijd minder voelt, of er gebeurt iets naars waardoor er hulp nodig is? Dan is er de Hulplijn. Die kan gebeld worden en dan is er contact voor de hulp die nodig is. Het nummer is 038-456 9700. Als u een ondersteuningsbehoefte signaleert, verwijs dan gerust naar dit nummer. 
 
Samenwerking 
We werken samen in goede tijden én in corona-tijden. We weten niet wat er nog komen gaat. Maar als er nood is in uw organisatie en u denkt dat wij kunnen helpen, vraag het dan! We zijn er samen voor de samenleving en dat nemen we heel letterlijk. 
 
We weten natuurlijk niet tot wanneer corona duurt. Er is in elk geval besloten dat de activiteiten tot 6 april niet plaatsvinden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan kunt u eventuele aanvullende maatregelen van ons volgen op onze website www.wijz.nu/corona
 

Bij u in de buurt

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties