De Mantelzorgondersteuning gaat gewoon door!

Logo KR8 2018

"We willen graag dat iedereen zich weer ‘even mens’ voelt"

Evenmens neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Gezien de kwetsbare doelgroep waar wij mee werken, zullen volgens het advies van het RIVM alle activiteiten en bijeenkomsten tot 6 april worden stopgezet.

Dit geldt dus ook voor de ontmoetingscentra, Samen Verder wandelingen en fietstochten, wandelingen OASE, Alzheimer Cafés, blinden en slechtzienden bijeenkomsten, spreekuren en uitreik-momenten van de mantelzorgwaarderingen.

De consulenten van Evenmens werken de komende weken zoveel als mogelijk vanuit huis en zijn indien nodig telefonisch bereikbaar voor zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers.

We bieden een luisterend oor
Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor of heeft u een hulpvraag, neem dan gerust contact met ons op via
Tel: 0548 63 88 30
Email: info@evenmens.nl
Uw kunt uw hulpvraag ook online doorgeven via: www.evenmens.nl

Vrijwilligers gezocht
Wij realiseren ons dat dit onzekere tijden zijn, met name voor mensen in kwetsbare situaties. Bezoek aan hen wordt sterk afgeraden. Daarom zijn wij bij Evenmens op zoek naar vrijwilligers die specifieke hulp willen bieden in deze moeilijke periode. Denk daarbij aan: telefonisch contact, boodschappen doen, oppassen of koken.

Wilt u iets voor een ander betekenen? Meld je dan aan via de website van Evenmens: www.evenmens.nl. Of bel. 0548 63 88 30

Bij u in de buurt

Dorpskamer Heino
16 augustus 2020

Tabletcafé Heino
21 augustus 2020

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties