De Sallandse Kei

Rotaryclub Raalte op zoek naar 'de Sallandse Kei'

Rotaryclub Raalte wil ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum onder de aandacht brengen dat het heel waardevol is dat Sallandse jongeren maatschappelijk actief zijn. Om dit te bereiken, roepen we maatschappelijke organisaties in de gemeente Raalte en Olst-Wijhe op om jonge vrijwilligers voor te dragen voor de eervolle titel van ‘de Sallandse kei’.

Welke Sallandse jongere, in de leeftijd tussen 15 en 27 jaar, moet volgens u door Rotary Raalte uitgeroepen worden tot ‘de Sallandse kei’ en mag daarmee vijfhonderd euro bestemmen voor een maatschappelijke organisatie in Raalte of Olst-Wijhe waar hij/zij zich als vrijwilliger voor inzet.

Wilt u één van uw jonge vrijwilligers voordragen voor de titel ‘de Sallandse Kei’. Bekijk dan de informatie op de website van Rotaryclub Raalte.  

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp