Een toegankelijkere gemeente voor mensen met een beperking

Gehandicapten Adviesraad

Tegen welke problemen loop je in het dagelijks leven aan wanneer je bijvoorbeeld blind bent of in een rolstoel zit? En waar moet een nieuw openbaar gebouw aan voldoen om het toegankelijk te maken voor mensen met een beperking? De Gehandicapten Adviesraad Gemeente Raalte (GAR) kijkt vanuit de belangen van deze mensen en weet precies waar je op moet letten. Ze vervullen een adviesrol bij nieuwbouwplannen en geven daarnaast voorlichting in groep 8 van vrijwel alle Raalter basisscholen.

Ruud Grabijn is voorzitter van de GAR en Frans Bongertman is algemeen bestuurslid. 
Twee vrijwilligers die vol enthousiasme vertellen over de adviesraad. “Voorlichting geven op scholen is altijd erg mooi om te doen. Het doel is leerlingen bewust te maken van hoe iemand met een beperking leeft. We laten de mogelijkheden zien die er voor deze mensen zijn, maar laten ook merken dat de dagelijkse dingen soms wel veel tijd kosten”, vertelt Ruud. “De leerlingen mogen oefenen met rolstoelen op een rolstoelbaan. En we zetten een blindegeleidebaan uit met hindernissen en de benodigde hulpmiddelen. We merken dat dat indruk maakt bij de leerlingen.” 

Een andere belangrijke taak van de GAR is het geven van bouwkundig advies bij (nieuw)bouwplannen en de herinrichting van de openbare ruimte. “Zo hebben we onder andere meegekeken in het voorontwerp van nieuw Tijenraan en onlangs basisschool de Korenbloem”, geeft Frans aan. “We kijken dan bijvoorbeeld of het gebouw kan worden voorzien van automatische deuren, of alle deuren breed genoeg zijn, of het gebouw wel drempelvrij is en of alle bedieningsknoppen van onder andere de lift zich op de juiste hoogte bevinden. Het advies dat we geven is gratis, de uitvoering van deze oplossingen meestal niet. Maar als je het later aanpast, is het uiteraard veel duurder.”

Interesse in wat de GAR allemaal doet? De adviesraad zoekt nog vrijwilligers voor voorlichtingen en bouwkundig advies. Stuur een e-mail naar info@gehandicaptenadviesraadraalte.nl voor meer informatie. 
 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp