Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg (ggz) is er voor mensen die problemen hebben met hun psychische gezondheid.

De ggz voor volwassen is verdeeld in specialistische ggz en basis ggz en wordt gefinancierd door de ziektekostenverzekering. Voor behandeling heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

De geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en jongeren (tot 18 jaar) wordt geregeld via de gemeente. Voor behandeling is een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist of het CJG.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp