Gelijke kansen: onderzoek vanuit het lectoraat Gezonde samen

ALL generations

Het lectoraat Gezonde Samenleving komt graag in contact met mensen in de gemeenten Raalte die het in het leven niet voor de wind is gegaan; waar dat generatie op generatie zo was.Totdat er ‘ineens’ iemand was die daar doorheen brak. Wat maakte dat die persoon het wel kon? Was het de omstandigheid, een rolmodel?

In onze samenleving zijn de kansen op maatschappelijk succes, welzijn en een goede sociale en fysieke gezondheid en dito leefomgeving niet gelijk verdeeld. De kloof tussen arm en rijk wordt zelfs groter. Individuen en gezinnen in een lagere sociaaleconomische positie krijgen minder kansen, maar zijn ook minder goed in staat om de kansen die er wel zijn te pakken. Dus om gelijke kansen te bevorderen is een ongelijke ondersteuning nodig. En daar maakt het Lectoraat Gezonde Samenleving zich hard voor. 

Door middel van diverse onderzoeksmethoden en activiteiten willen we achterhalen wat maakt dat het sommige mensen die het sociaal en economisch minder hebben wél lukt om kansen te pakken. Samen met hen gaan we op zoek naar wat helpend is geweest of wat helpend zou kunnen zijn. Dat gaat dan over verschillende dingen, zoals onderwijs, gezond leven en het doorbreken van armoede. En hoe kunnen intergenerationele verbindingen, verbindingen zoals de band tussen ouder en kind, daarbij helpend zijn?

De vraag
Wij zijn op zoek naar mensen die tot deze doelgroep behoren en aan het onderzoek willen meewerken, die ons hun verhaal willen vertellen. Wij komen graag in contact. Dit kan door een bericht te sturen naar f.Lange@windesheim.nl. 

 

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties