Hoe ziet een dementvriendelijke samenleving eruit?

Dementvriendelijke samenwerking

Bij buurtboerderij Het Oosterbroek in Luttenberg werd op donderdag 16 mei een rond-de-tafelgesprek plaatsgevonden met als thema ‘Dementievriendelijke samenleving’. Hierbij gingen gemeenteraadsleden en overige aanwezigen in gesprek met een aantal (jonge) mensen die een vorm van dementie hebben én hun mantelzorgers. 

Een enorm waardevolle avond, waarbij eerlijkheid niet werd geschuwd: want wat houdt het nu daadwerkelijk in als je geconfronteerd wordt met de diagnose dementie? Waar loop je in je leven dan tegenaan? Hoe kijkt je omgeving naar je en wat heb je eigenlijk het meest nodig van anderen? Ook voor mantelzorgers betekent deze diagnose een enorme ommezwaai in hun leven: hoe kun je er zo lang en goed mogelijk voor je naaste zijn, zonder dat je zelf ondersneeuwt in zorgen en regelwerk?

Begrip en geduld
De rode draad tijdens deze avond was dat begrip belangrijk is. Begrip van familie en vrienden, van de omgeving en ook van instanties die veel regelwerk opleveren. Dit vele regelwerk was ook onderwerp van discussie: hoe kan dit gemakkelijker? Maar ook geduld. Bij werkgevers bijvoorbeeld. Het is erg fijn als zij meedenken over de situatie en over de ingrijpende mantelzorg. 

Belang van de omgeving
Dementieconsulent Jeannet Kleine Schaars benadrukte nog dat de omgeving erg belangrijk is. Mensen met een vorm van dementie moeten zich veilig en gewaardeerd kunnen blijven voelen. 
Deze omgeving is de verantwoordelijkheid van iedereen. 

Binnenkort krijgt een grote groep medewerkers bij de gemeente Raalte een workshop over een dementievriendelijke organisatie: hoe doen we dit, hoe kunnen we ook inwoners met dementie op een juiste manier te woord staan en verder helpen?

Online training
Ook benieuwd hoe u iemand met dementie kunt helpen en wat eventuele signalen zijn? Doe dan de online (gratis) basistraining GOED via de website www.samendementievriendelijk.nl. Samen vormen wij de omgeving en kunnen wij iets betekenen voor mensen met dementie!

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties