Hulp bij het huishouden

Lukt het u niet meer om zelf uw huishouden te doen, dan kunt u professionele hulp inschakelen. U kunt zelf een huishoudelijke hulp nemen, of Hulp bij het Huishouden aanvragen bij de gemeente.

Hoe krijg ik Hulp bij het Huishouden?

Of u Hulp bij het Huishouden krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt met uw vraag terecht bij het Sociaal Loket van de gemeente Raalte.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u bellen met het Sociaal Loket (0572) 34 77 99

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp