IkPas: 40 dagen geen alcohol. Doe jij ook mee?

IkPas

Op 6 maart start de landelijke actie IkPas. Dat betekent dat veel mensen 40 dagen geen alcohol drinken. Door tijdelijk je alcoholgebruik op pauze te zetten doorbreek je vastgeroeste patronen en is alcohol niet meer vanzelfsprekend. Doe jij ook mee?

Schrijf je nu in op www.ikpas.nl/inschrijven. Samen met duizenden andere Nederlanders een maand lang niet drinken is de afgelopen jaren erg succesvol gebleken. Na deelname voelt meer dan de helft van de deelnemers zich fitter, slaapt 40% beter, valt 20% af en heeft 38% geld bespaard. Ruim 65% van de deelnemers is zich bewuster geworden van de rol die alcohol in hun leven speelt.

De gemeente Raalte, GGD IJsselland en Tactus Verslavingszorg ondersteunen deze actie.

Bij u in de buurt

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp