Kenniskaravaan maandag 7 oktober 2019

Op maandagavond 7 oktober van 19.00 - 21.00 uur organiseert het Vrijwilligerspunt Raalte samen met de Raalter Uitdaging wederom een inspirerende Kenniskaravaan in het Gemeentehuis, Zwolsestraat 16, Raalte. Deze keer staat de kenniskaravaan in het teken van de gemeentelijke vrijwilligersverzekering.

Iedereen die vrijwilligerswerk doet valt automatisch onder de gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Maar veel organisaties en vrijwilligers weten niet van het bestaan of hebben geen idee wanneer ze aanspraak kunnen maken op deze verzekering. Laat je bijpraten over deze verzekering en weet wanneer je er een beroep op kunt doen! 

Wat valt er onder de dekking van deze verzekering? Is aanvulling nodig? Hoe zit het met de bestuurdersaansprakelijkheid? Wat als mijn organisatie een evenement organiseert? En hoe verhoudt deze verzekering zich tot mijn persoonlijke verzekering(en)? 

Tijdens deze bijeenkomst word je geïnformeerd door een specialist van Centraal beheer, over alle ins en outs van deze verzekering. Ook de aanpassingen die de verzekering de laatste tijd heeft ondergaan komen aan bod. Zo is er een bredere dekking en vallen ook mantelzorgers nu (deels) onder deze verzekering. Verder is er tijdens deze avond veel ruimte voor het stellen van vragen. 

Meld je aan voor 30 september a.s. via info@raalteruitdaging.nl of p.zandbelt@wijz.nu.

Graag ontmoeten we jou op 7 oktober a.s. bij deze Kenniskaravaan. 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp