Landelijke Alcoholactieweek: zien drinken, doet drinken

Zien drinken doet drinken

Wist u dat kinderen vanaf 2 jaar oud al het een en ander begrijpen over alcohol? En dat zij daarna onze normen over alcohol beginnen te begrijpen en daar al verwachtingen over vormen? Kinderen die hun ouders zien drinken denken namelijk positiever over alcohol dan kinderen die dit niet zien. Daarom start maandag 2 november de landelijke Alcoholactieweek.

In de regio IJsselland groeien veel kinderen op in een omgeving waarin alcohol ‘gewoon’ is. Op feesten en verjaardagen, tijdens het eten, voor het slapen, na het sporten of op de vrijdagmiddagborrel. We zijn ons niet altijd bewust van de gewoonte om bij steeds meer gelegenheden alcohol te drinken.

Gewoontes doorbreken
Om deze gewoonte te doorbreken, stil te staan bij het eigen alcoholgebruik en het goede voorbeeld te geven aan kinderen, geeft de gemeente Raalte hier tijdens de landelijke Alcoholactieweek extra aandacht aan. In samenwerking met het platform Raalte Gezond, Tactus en GGD IJsselland neemt de gemeente Raalte deel aan de campagne ‘Ziet drinken, doet drinken’. Deze campagne is opgezet door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland.  De website www.ziendrinkendoetdrinken.nl wordt op 2 november gelanceerd met de start van de Alcoholactieweek.

Online informatieavond van Tactus
Er valt dus veel te behalen wanneer het gaat over het voorbeeldgedrag voor een kind. Maar dat is niet altijd gemakkelijk en het kan verschillende vragen oproepen. Want hoe ziet het goede voorbeeld er dan uit? En hoe geef ik mijn kind hier de juiste uitleg over? Daarom organiseert Tactus op 2 november van 19:30 tot 20:30 een online informatieavond voor ouders en verzorgers van kinderen in groep 7 en 8. Meer weten of deelnemen aan de informatieavond? Kijk dan op www.tactus.nl/agenda

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties