Maatschappelijk werk

Het maatschappelijk werk ondersteunt u als u problemen heeft. Zij ondersteunen u bijvoorbeeld op het gebied van financiën en administratie, relaties, opvoeding, huiselijk geweld of bij sociale en psychische problemen. In de gemeente Raalte kunt u terecht bij Stichting de Kern.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties