Meedoen

Heeft u een laag inkomen?
Dan kunt u een bijdrage krijgen om te sporten of om naar het museum te gaan. Op deze manier kunt u toch meedoen. 

Wat krijgt u?

  • Een bijdrage voor sociaal culturele, educatieve en/of sport activiteiten.

Hoe kunt u gebruik maken van deze regeling?

Er is een aantal voorwaarden:

  • Uw inkomen is niet meer dan 120% dan de bijstandsnorm die voor u geldt. Kijk voor de hoogte van dit bedrag op de pagina Normen bijstand 2020.
  • Uw vermogen is niet meer dan de vermogensgrens. Hoe hoog deze grens voor u is vindt u op de pagina Normen bijstand 2020.
  • U vraagt uiterlijk 1 februari 2021 uw bijdrage aan voor de kosten die u in 2020 gemaakt heeft.
  • U hebt een bewijsstuk (bonnetje/rekening) van de gemaakte kosten. Dit bewaart u voor een eventuele controle. 

Waar doet u de aanvraag?

Meer weten?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met het Sociaal Loket (0572) 34 77 99.

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties