Meer begrip voor onbegrepen gedrag

Talk

Hoe herken je verward gedrag en hoe ga je hiermee om? Een juiste reactie kan voorkomen dat de situatie verslechterd of escaleert. Daarom starten we in september met cursussen over hoe je goed kunt reageren op mensen met onbegrepen gedrag.

Psychische problemen, een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, autisme of dementie. Je ziet het vaak niet aan de buitenkant. Soms is het alleen merkbaar in het gedrag. Iemand is schuchter, angstig, afwezig, reageert boos of verward. Dit wordt niet altijd goed begrepen en het blijkt voor veel mensen lastig om hier goed op te reageren.

Van ZonMw hebben we subsidie ontvangen voor het geven van cursussen  en workshops. In de cursus gaan we in op achtergronden van verward gedrag, leer je het herkennen van signalen en hoe je ermee om moet gaan.

Door professionals en vrijwilligers deze cursus aan te bieden werken we er aan dat personen met verward gedrag volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij én zorgen we ook voor een veilige leefomgeving voor alle bewoners.

De cursussen en workshops zijn voor iedereen die in hun (vrijwilligers)werk contact hebben met mensen van allerlei pluimage. Zoals mensen met een loket of baliefunctie, beroepskrachten of vrijwilligers die bij mensen thuis komen of werkzaam bij sport of culturele organisaties, medewerkers van hulpdiensten als politie, brandweer en winkel- en horecapersoneel. De eerste cursus is in september.

Meer informatie volgt binnenkort op www.kr8vanraalte.nl. Heb je nu al vragen over (het aanmelden) voor de training? Mail dan naar gripopverwardheid@meeijsseloevers.nl.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp