Minimaregelingen en bijzondere bijstand

Hebt u een uitkering of een ander laag inkomen en weinig vermogen? Dan kan het soms moeilijk zijn om rond te komen. Met het wettelijk minimumloon moet het onder normale omstandigheden mogelijk zijn om in uw levensonderhoud te voorzien. Door bijzondere omstandigheden of kosten kan dat echter heel moeilijk worden of zelfs onmogelijk. In die gevallen kunt u een beroep doen op bijzondere bijstand. Daarnaast heeft de gemeente een aantal extra vergoedingen voor mensen met een laag inkomen: de minimaregelingen.

De bijzondere bijstand en de minimaregelingen zijn voor alle inwoners met een uitkering van de gemeente of met een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm.

Bijzondere bijstand

Is het noodzakelijk om bijzondere kosten te maken die u zelf niet kunt betalen? Bijvoorbeeld extra waskosten voor kleding en beddengoed door ziekte of handicap, rechtshulp, eigen bijdrage personenalarmering of maaltijdvoorziening? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. 

Minimaregelingen

De gemeente Raalte vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten, culturele of educatieve activiteiten kan ondernemen of op andere manieren maatschappelijk kan meedoen. Mensen met een laag inkomen kunnen daarvoor gebruik maken van de participatiebijdrage. Naast deze regeling komt u mogelijk ook in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering, de individuele inkomenstoeslag, de individuele studietoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en de pc regeling.

Wit u weten of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand of één of meerdere van bovenstaande minimaregelingen? Ga dan naar de website van de gemeente Raalte. Ook kunt u terecht bij het Sociaal Loket van de gemeente Raalte, op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 0572-347799.

Hebt u hulp nodig bij het invullen van de aanvraagformulieren, dan kunt u terecht bij Stichting Humanitas Raalte 

Leergeld Salland

Leergeld Salland ondersteunt schoolgaande kinderen, die woonachtig zijn in Raalte van ouders met lage inkomens. Leergeld vindt dat alle kinderen mogen meedoen! Schoolgaande kinderen - in de greep van de armoede - kunnen weinig of niet met andere kinderen meedoen. Het lidmaatschap van een sportclub of culturele vereniging is vaak te duur. Dit geldt ook voor activiteiten op school. Meedoen vergroot de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren teamgeest, oefenen zich in het handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Leergeld Salland ondersteunt door te bemiddelen en/of door financiële hulp te verstrekken.

Voor welke regelingen kunt u bij Leergeld Raalte terecht?

Participatiebijdrage (maatschappelijke, culturele, sociale en sportieve activiteiten schoolgaand kind (0 tot 18 jaar) en schoolkosten (0 tot 18 jaar). Meer informatie hierover vind je op de website van Leergeld Salland 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties