Moeite met taal?

Heeft u moeite met schrijven? Of vind u het moeilijk om uw post te lezen? Bij het Taalpunt en de Bibliotheek kunt u terecht voor hulp.

Wie kan u helpen?

Taalpunt: Het Taalpunt is er voor mensen die hulp nodig hebben bij de Nederlandse taal op het gebied van lezen, schrijven, spreken of luisteren. Daarnaast kunnen mensen ook terecht voor hulp met rekenen en omgaan met de computer. Het Taalpunt organiseert inloopcafé voor mensen die samen willen oefenen met Nederlands praten. Ú vindt de bijeenkomsten in de agenda (link)

Bibliotheek Raalte: In de bibliotheek in Raalte zijn vaak activiteiten die u kunnen helpen om beter te lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer of smartphone. Op de website van de bibliotheek staan alle activiteiten genoemd.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van de Bibliotheek: https://www.bibliotheeksalland.nl/speciaal/taalpunt. Of stuur een mailbericht: taalpuntraalte@bibliotheeksalland.nl.

Bij u in de buurt

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties