Nieuw jasje voor trainingen Grip op Verwardheid

Verwardheid

De trainingen Grip op Verwardheid worden ook in 2019 weer gegeven. Op basis van vragen en signalen is ervoor gekozen om de insteek iets anders aan te pakken: in plaats van de gehele training is het ook mogelijk om deze in 2 onderdelen afzonderlijk van elkaar te volgen. Dit betekent dat het mogelijk is om dus een deel van de volledige training te volgen waarbij er minder dagdelen tijdsinvestering wordt gevraagd van de deelnemers. We gaan ervan uit dat dit goed nieuws is voor velen, want uiteraard willen we graag dat er zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen!

Voor informatie kun je terecht op de website www.gripopverwardheid.nl. Op deze website staan ook de nieuwe informatie vermeld en de trainingsdata voor 2019. Voor de training die start op 14 mei 2019 (in het nieuwe jasje, dus opgesplitst) is nog plek, dus meld je snel aan!
 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp