NL Doet 2020 Centraal Hart

Nl Doet Centraal Hart

Op 13 en 14 maart doet Centraal Hart Zuid/ De Hartkamp evenals vorige jaren weer mee aan de nationale vrijwilligers dag NL Doet 2020.

Er zijn tal van mooie klussen die gedaan moeten worden maar natuurlijk staat gezelligheid ook weer voorop.

  • Terrassen en balkons klaar maken voor de zomer

  • Appeltaarten en balkenbrij bakken

  • Pluk en moestuin zomer gereed maken

  • Bijenhotel en tuinkast bouwen

  • Voorjaarsschoonmaak

  • High tea organiseren voor de bewoners

  • Algemene onderhouds- en schilderwerkzaamheden

 

Er wordt goed gezorgd voor de inwendige mens en de hele dag wordt omlijst met gezellige muziek.

Je kunt je nu al aanmelden als vrijwilliger bij Henny Hoeksma h.hoeksma@carinoa.nl of kijk even op onze website www.centraalhart.nl onder activiteiten

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties