Noaberhaptrap wint gezondheidsverkiezing

Winnaar gezondheidsverkiezing 2018

Winnaars 4e gezondheidsverkiezing bekend

Tijdens de gezondheidsverkiezing bij het Wooldhuis in Heino zijn gisteravond de winnaars van de vierde gezondheidsverkiezing bekendgemaakt. Noaberhaptrap kwam als winnaar uit de bus en ging naar huis met een cheque van € 4.000,- euro. De tweede en derde prijs werden gewonnen door respectievelijk Zitgym Heino en Naschoolse activiteiten.

Zeven enthousiaste genomineerden presenteerden hun idee aan de jury – bestaande uit verschillende partners uit de gemeente Raalte – en andere aanwezigen. Op basis van de presentaties koos de jury drie winnaars. De prijswinnaars ontvingen een cheque uit handen van wethouder Gerria Toeter.

Winnaar – Noaberhaptrap

Het idee van Noaberhaptrap is ‘fietsen voor je eten’ om je maaltijd bij elkaar te sprokkelen. Dit door bij mensen langs te gaan die een straatkraam hebben. Vaak hobbyisten of tuinders.  De prijs van € 4.000,- wordt gebruikt om een website te ontwikkelen waar deze mensen de opbrengst van hun tuin kunnen invullen, en waar fietsers een fietstocht langs diverse kraampjes kunnen plannen. Ook kleine (biologische) winkels/boerderijen kunnen hieraan meedoen

Tweede prijs – Zitgym Heino

Zitgym Heino won € 1.500,- om hun initiatief verder vorm te geven. Zitgym wil ouderen met een uitdaging uit een isolement halen door ze uit te nodigen voor een sportieve challenge in een groep. Met de gewonnen prijs wordt het initiatief voortgezet en een professional aangehaakt om de groep te begeleiden.

Derde prijs – Naschoolse activiteiten

Het initiatief dat er met € 1.000,- vandoor ging is ‘Naschoolse activiteiten’.  Een pilot van 6 weken bleek een groot succes; met de prijs kan er een vervolg worden gegeven aan dit initiatief dat draait om het vergroten van de wereld van kinderen. Iedere week kunnen kinderen van school (vanaf 10 jaar) aangeven of ze mee willen doen met de workshop van die week. Dit kan een beweegactiviteit of een bedrijfsbezoek zijn, maar bijvoorbeeld ook een kennismaking met muziek.

Over de gezondheidsverkiezing

Inwoners en (non-profit) organisaties in de gemeente Raalte hebben veel goede ideeën, maar niet altijd het geld om deze ideeën uit te voeren. Raalte Gezond wil de ideeën die de gemeente Raalte gezonder maken faciliteren door een financiële bijdrage.
De gezondheidsverkiezing werd dit jaar georganiseerd bij het Wooldhuis in Heino. Zij wonnen bij de vorige verkiezing een bijdrage voor hun muziekbol.

Bij u in de buurt

Informatiemarkt Valpreventie
30 september 2019

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp