Vrijwilligers & Mantelzorg

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van groot belang in onze gemeente. Zij vormen het cement van onze samenleving. Hieronder leest u over vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Welke vragen leven er onder mensen met dementie? De gemeente Raalte, Zorgkantoor Midden-IJssel, Zorgverzekeraar Eno met als regionale zorgverzekering Salland Zorgverzekeringen en Carinova zijn samen met Anne-Mei The (hoogleraar langdurige zorg en dementie) hier een onderzoek naar gestart. Behalv

'Martin is nogal veranderd de laatste tijd. Hij gedraagt zich vreemd, lijkt somberder, ziet er onverzorgd uit en vermijdt steeds vaker het contact me

Op 2 juli is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café Raalte. Deze avond staat in het teken van de film: Garden of life. Toegang is gratis, aanmelde

…een vraag die we regelmatig krijgen. Hoog tijd om onszelf eens voor te stellen en wat meer informatie te geven over het Zelfregiecentrum en wat daar te doen is! Wij zijn Fieke en Lisanne, coördinatoren van het zelfregiecentrum (ZRC) in Raalte. De Zelfregiecentra in Raalte en Deventer zijn onderde

Rouwen doe je niet alleen op het moment dat iemand die je liefhebt overlijdt. Er zijn vele momenten in het leven waarop je afscheid moet nemen van dingen die belangrijk voor je zijn. Denk bijvoorbeeld aan verlies van werk, gezondheid en toekomstperspectief. Zeker als mantelzorger heb je te maken me

De Week van de Jonge Mantelzorger is sinds 2019 opgenomen op de landelijke issue kalender en wordt georganiseerd om maatschappelijke aandacht en waar