Vrijwilligers & Mantelzorg

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van groot belang in onze gemeente. Zij vormen het cement van onze samenleving. Hieronder leest u over vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Meer dan 230 mensen genoten maandagavond van de voorstelling ‘Vind je het gek!’. Theatermaakster Nynka Delcour nam haar publiek mee op onderzoek naar de dunne scheidslijn tussen normaal en gek. Wat zorgt ervoor dat de ene persoon wel aan de “goede kant” blijft en wie bepaalt wat de goede kant eigen

Op donderdag 11 oktober van 14.30 tot 16.30 uur vindt de Kr8-markt plaats. Dit is een vrijwilligersmarkt waar mensen die krachten zoeken (maatschappe

22 september is het landelijke Burendag. Een dag die in het teken staat van ontmoeting en verbinding op een leuke, gezellige en ongedwongen manier. Een mooie kans het nóg gezelliger te maken in jouw straat. Op dit moment zijn er mensen in jouw buurt die zich vaak alleen voelen. Op dit moment

Zorgen voor iemand die niet lang meer te leven heeft. Veel mensen hebben hier ervaring mee of kennen iemand die hier ervaring mee heeft. De zorg tijdens deze laatste periode kan mooi zijn, maar ook heel intensief. Vooral wanneer er de wens is om thuis te sterven. Speciaal geschoolde vrijwilligers v

Elke kern in de gemeente Raalte heeft een kernteam. Het kernteam ondersteunt zorg- en welzijnsinitiatieven. Welke initiatieven zijn er zoal? Deze maa