Vrijwilligers & Mantelzorg

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van groot belang in onze gemeente. Zij vormen het cement van onze samenleving. Hieronder leest u over vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Een serie bijeenkomsten voor (schoon)zonen en dochters, mantelzorgers van mensen met dementie. Evenmens geeft binnenkort in uw omgeving een cursus van vijf bijeenkomsten (ongeveer twee uur) waarin handvatten aangereikt worden in de zorg voor uw naaste met dementie. Behalve kennis over dementie, veranderend gedrag, de invloed van de omgeving, tips hoe het beste te communiceren en te handelen, staan we ook stil bij de betekenis van mantelzorger zijn, het ook goed voor jezelf zorgen en het uitwisselen van ervaringen. De groep zal uit maximaal 8 deelnemers, (schoon)zonen en dochters van mensen met dementie en 2 begeleiders bestaan. Voor partners van mensen met dementie organiseren we aparte bijeenkomsten. Heeft deze cursus uw interesse gewekt? Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met, Herma Spoolder, mantelzorgconsulent van Evenmens in uw gemeente: hspoolder@evenmens.nl

Ga met een gratis gebakje bij iemand op bezoek Ga jij met een gratis gebakje op bezoek bij iemand die vaak alleen is en weinig sociale contacten h

Theatervoorstelling voor professionals, mantelzorgers en hun naasten De mantelzorgmonologen is een theatervoorstelling voor mantelzorgers en hun f

Welke vragen leven er onder mensen met dementie? De gemeente Raalte, Zorgkantoor Midden-IJssel, Zorgverzekeraar Eno met als regionale zorgverzekering Salland Zorgverzekeringen en Carinova zijn samen met Anne-Mei The (hoogleraar langdurige zorg en dementie) hier een onderzoek naar gestart. Behalv

'Martin is nogal veranderd de laatste tijd. Hij gedraagt zich vreemd, lijkt somberder, ziet er onverzorgd uit en vermijdt steeds vaker het contact met andere mensen. Als je met hem spreekt lijkt hij snel afgeleid. Het valt je wel op, maar wat kun je doen?' Kom jij in je werk of dagelijks leven w

Op 2 juli is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café Raalte. Deze avond staat in het teken van de film: Garden of life. Toegang is gratis, aanmelde