Werk & Inkomen

Hebt u te maken met veranderingen in werk en inkomen? Zoekt u werk of heeft u een laag inkomen? Dan vindt u hier informatie en tips. Speciale regelingen om rond te komen met een laag inkomen vindt u op de website van de gemeente Raalte.

Rondkomen in Raalte

Ondersteuning bij werk

Tegen welke problemen loop je in het dagelijks leven aan wanneer je bijvoorbeeld blind bent of in een rolstoel zit? En waar moet een nieuw openbaar gebouw aan voldoen om het toegankelijk te maken voor mensen met een beperking? De Gehandicapten Adviesraad Gemeente Raalte (GAR) kijkt vanuit de belang

Op woensdag 6 maart start de landelijke actie ‘IkPas’. Dat betekent dat veel mensen 40 dagen geen alcohol drinken. Door tijdelijk je alcoholgebruik o

Wat is nou eigenlijk het CJG Raalte en voor wie is het bedoeld? We hebben het in beeld gebracht. Deze animatie legt in het kort uit wat het CJG Raalte is.

Afgelopen jaar is door een groot aantal professionals ervaring opgedaan in het (samen)werken met het Kr8-plan.  Op basis van deze ervaringen – o.a. in de pilot Vraagverheldering - is het format van het Kr8-plan aangepast. Er is een vereenvoudigde versie van het plan gemaakt. Dit is een persoonlijk

Op woensdag 27 februari is het eerste Parentshouse in Overijssel geopend van de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Dit is een huis waar ouders in echtsc