Werk & Inkomen

Hebt u te maken met veranderingen in werk en inkomen? Zoekt u werk of heeft u een laag inkomen? Dan vindt u hier informatie en tips. Speciale regelingen om rond te komen met een laag inkomen vindt u op de website van de gemeente Raalte.

Rondkomen in Raalte

Ondersteuning bij werk

Door de Corona crisis dreigt een grote groep mensen in de financiële problemen te raken. Onder hen ook veel gezinnen met kinderen. Stichting Leergeld is er ook voor deze gezinnen! Zij wil ervoor zorgen dat hun kinderen gewoon mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes en niet aan de zijlijn terecht ...

De Productie Raalte (voorheen Stichting Werk Raalte) en Sportbedrijf Raalte starten samen de pilot Fit en Vitaal. Fit en Vitaal is een onderdeel van ...

Henk Vegter is sinds begin februari sociaal werker bij De Kern in Raalte. Hij stelt zich graag even voor: “Mijn naam is Henk Vegter. Voordat ik na ...

Grenzeloos is een project dat erop is gericht om statushouders aan het werk te helpen. Dat kan betaald werk zijn, maar ook vrijwilligerswerk of een stage. Een mooi voorbeeld is Mohammed Al Dhoun uit Syrië. Hij was in zijn geboorteland sportleraar, vluchtte vier jaar geleden naar Nederland en wilde ...

Bij buurtboerderij Het Oosterbroek in Luttenberg werd op donderdag 16 mei een rond-de-tafelgesprek plaatsgevonden met als thema ‘Dementievriendelijke samenleving’. Hierbij gingen gemeenteraadsleden en overige aanwezigen in gesprek met een aantal (jonge) mensen die een vorm van dementie hebben én hu ...

Zelfregiecentrum Raalte bestaat 1 jaar. Kom je dit met ons vieren? Programma:  10.30 uur              : Inloop 11.00 uur              : Koffie & ...