Werk & Inkomen

Hebt u te maken met veranderingen in werk en inkomen? Zoekt u werk of heeft u een laag inkomen? Dan vindt u hier informatie en tips. Speciale regelingen om rond te komen met een laag inkomen vindt u op de website van de gemeente Raalte.

Rondkomen in Raalte

Ondersteuning bij werk

Henk Vegter is sinds begin februari sociaal werker bij De Kern in Raalte. Hij stelt zich graag even voor: “Mijn naam is Henk Vegter. Voordat ik naar Raalte kwam, heb ik bij de gemeente Ooststellingwerf gewerkt als jeugd- en gezinsprofessional. Daarvoor was ik ruim 16 jaar sociaal werker bij Tint

Grenzeloos is een project dat erop is gericht om statushouders aan het werk te helpen. Dat kan betaald werk zijn, maar ook vrijwilligerswerk of een s

Bij buurtboerderij Het Oosterbroek in Luttenberg werd op donderdag 16 mei een rond-de-tafelgesprek plaatsgevonden met als thema ‘Dementievriendelijke samenleving’. Hierbij gingen gemeenteraadsleden en overige aanwezigen in gesprek met een aantal (jonge) mensen die een vorm van dementie hebben én hu

Zelfregiecentrum Raalte bestaat 1 jaar. Kom je dit met ons vieren? Programma:  10.30 uur              : Inloop 11.00 uur              : Koffie & gebak 12.00-13.00 uur    : Lunch (geen kosten aan verbonden)  14.30 uur              : Einde  De volgende activiteiten vinden doorlopend plaats

Min Min Aung kwam in februari 2015 van zijn geboorteland Birma naar Nederland. Een moeilijke periode brak aan. Integreren in een nieuw land waarvan j