Open Dag De Cirkel - 1 juni 2019 van 10.00 - 14.00 uur

Tijdens de Open Dag worden in het hospice rondleidingen in kleine groepjes verzorgd. Verder kan alle wenselijke informatie worden verkregen over zorg die mogelijk is zowel in het hospice als ook bij mensen thuis.

Het Hospice heeft zijn plek in de samenleving bewezen. De mooie locatie met warme uitstraling en de liefdevolle zorg die er door vrijwilligers in samenwerking met de coördinatoren wordt gegeven, is van en voor iedereen in Midden-Salland. Omdat er voor menigeen een drempel is om er binnen te gaan terwijl je er niet per se hoeft te zijn, organiseert De Cirkel dit jaarlijks terugkerende Open Huis.

De reacties als 'Pas als je echt even binnen bent geweest, ervaar je de huiselijke, fijne sfeer van het 'bijna thuis huis', zijn voor ons de aanleiding om het hospice jaarlijks, de eerste zaterdag van juni, open te stellen. 
Daarnaast zijn we in de gelegenheid om ook de zorg thuis extra onder de aandacht te brengen. Het is eigenlijk best opmerkelijk dat deze dienstverlening vrij onbekend is. "Doen jullie dat ook" is een vraag die we regelmatig horen. Ja. dat doen wij ook! Wij vertellen graag dat onze vrijwilligers taken van naasten/mantelzorgers overnemen, hen de ruimte willen bieden om rust te nemen. Dit kan door de hele nacht te waken of een dagdeel aanwezig te zijn. In overleg wordt passende zorg geboden, ook bij mensen thuis. 
De Cirkel biedt aandacht voor het leven in de laatste levensfase.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties