Opening CJG Raalte

Opening CJG Raalte

Donderdagavond heeft wethouder Gosse Hiemstra het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op de nieuwe locatie geopend. Vanaf heden is het CJG gevestigd op de bovenverdieping van de onlangs verbouwde huisartsenpraktijk Westdorp aan de Jan van Arkelstraat 1 in Raalte. Bij het CJG kunnen (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren terecht voor advies of ondersteuning bij vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid.        

Laagdrempelig en toegankelijk

‘Met de nieuwe locatie van het CJG in het medisch centrum Westdorp wordt de laagdrempeligheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin vergroot.’ vertelt wethouder  Jeugdhulp Gosse Hiemstra in zijn openingswoord. Hij voegt hier aan toe ‘Ook de samenwerking met de huisartsen wordt verder versterkt.’

Meer ruimte voor expertise

De expertise van het CJG is flink uitgebreid. Zo werken er professionals met kennis van jeugdgezondheidszorg (GGD), maatschappelijk werk (De Kern), licht (verstandelijke) beperkingen (MEE), praktijkondersteuners huisartsen op het gebied van jeugdgeestelijke gezondheidszorg, opvoedmaatschappelijk werkers van Trias en de consulenten jeugd van de gemeente nauw samen. In het nieuwe CJG vinden al deze professionals een werkplek.

‘Soms zijn problemen eenvoudig, maar soms speelt er in een gezin veel meer. Wij willen kinderen en gezinnen zo laagdrempelig en zo breed mogelijk kunnen helpen, snel en dicht bij huis en ook door goede contacten met alle scholen te onderhouden.’, aldus wethouder Gosse Hiemstra.

Bereikbaarheid

Het CJG Raalte is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via tel. (0572) 347470 of mail naar cjg@raalte.nl. Houd ook de activiteiten van het CJG in de gaten via de agenda op www.cjgraalte.nl en op facebook ‘CJG Raalte’.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp