Accare

 

Voor kinderen en jongeren met psychische problemen gaat opgroeien niet vanzelf. Door bijvoorbeeld angst, onzekerheid, somberheid, hyperactiviteit of gedragsproblemen kunnen zij thuis, op school en in de omgang met andere kinderen niet goed functioneren.

Wat doet Accare
Accare biedt deze kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien specialistische zorg, waardoor de problemen verminderen of beter hanteerbaar worden. De behandeling heeft als doel om de gezonde ontwikkeling te stimuleren. De behandeling kan op verschillende manieren vorm krijgen:
- Gesprekken of een training in één van de poliklinieken
- Thuisbehandeling of –begeleiding, evt. ook op school
- Behandeling via internet
- (Kortdurende) opname in een kliniek

Over Accare
Accare is de grootste organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie van Noord-Nederland. Kinderen en jongeren kunnen bij Accare terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding.

Contact

Bezoekadres
Dokter Eeftinck Schattenkerkweg 1
8025BW Zwolle
Route

Postadres
Dokter Eeftinck Schattenkerkweg 1
8025BW Zwolle

E-mailadressen
info@accare.nl

Telefoonnummers
038 8521600