Protestants Christelijke Ouderen Bond, afdeling Heino (PCOB)

 
PCOB

PCOB afd. Heino heeft ruim 240 leden die 10 keer per jaar het PCOB blad
Perspectief krijgen en een lokale nieuwsbrief.
Zes keer per jaar worden er bijeenkomsten georganiseerd voor ontmoeting, ontspanning en onderwijs (informatie).
Twee keer per jaar worden er met de KBO en de NBvON themamiddagen of -avonden belegd voor actuele informatieverstrekking en een keer per jaar een dagreis voor ontmoeting en ontspanning.
De belangenbehartiging wordt plaatselijk via de Seniorenraad gedaan en landelijk door onze bond en in samenwerking met andere ouderenbonden.

Contact

Bezoekadres
Stoevinghe
Stoevenweg 36
8141MP Heino
Route

Postadres
Stoevinghe
Stoevenweg 36
8141MP Heino

Telefoonnummers
0572 391159 (antwoord app.)
06 46197161 (0636532018)

Toegankelijkheid

Toegankelijk: ja

  • Gehandicaptenparkeerplaats(en)
  • Rolstoeltoegankelijk