Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS)

 
Sallandse deelregio SWV PO2305 EPOS-Raalte

Het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS) valt als Sallandse deelregio onder het samenwerkingsverband passend onderwijs PO2305. In het Expertisecentrum werken specialisten zoals orthopedagogen en ambulant begeleiders samen bij zwaardere ondersteuningsvragen van de basisscholen in Raalte en Olst/Wijhe.
Aan elke school is vanuit het samenwerkingsverband een orthopedagoog verbonden voor vragen rondom onderwijs en opvoeding. Samen met ouders wordt er d.m.v. consultatief overleg en zo nodig aanvullend onderzoek naar passende oplossingen gezocht. Als deze oplossingen de basis ondersteuningsmogelijkheden van de school overschrijden, kan er vanuit het Expertisecentrum aanvullende ondersteuning geboden worden in de vorm van specifieke arrangementen. Hierbij is de samenwerking met ouders en buitenschools ondersteunende organisaties een belangrijk uitgangspunt.

Contact

Bezoekadres
Achteringang bij het parkeerterrein
Monumentstraat 55e
8102AK Raalte
Route

Postadres
Postbus 66
8100AB Raalte

Toegankelijkheid

Toegankelijk: ja

  • Rolstoeltoegankelijk