Berkel-B

 
Locatie Lochem

Berkel-B is een instelling voor ambulante hulpverlening, dyslexiezorg, Generalistische Basis GGZ en andere hulpvormen, waaronder studiebegeleiding. Vanuit een sterk cliëntgerichte en multidisciplinaire aanpak, biedt Berkel-B begeleiding en ondersteuning aan jeugdigen, ouders en scholen op het gebied van leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Het betreft hierbij kinderen in de leeftijd van 5 t/m 20 jaar. Cliënten melden zich rechtstreeks bij ons aan, maar kunnen ook verwezen worden door bijvoorbeeld scholen, huisartsen, Bureau Jeugdzorg, particuliere bureaus of kinder- & jeugdpsychiaters.

Visie

Wij vinden het belangrijk dat jeugdigen en ouders leren hun eigen krachten op een positieve manier te gebruiken, zodat ze vanuit hun eigen kracht hun eigen leven en het leven in relatie met anderen vorm kunnen geven.

Waarom kiezen cliënten voor Berkel-B?

  • uitgebreid zorgaanbod (alles onder één dak)
  • ruime ervaring op het raakvlak onderwijs en zorg
  • geen wachtlijsten
  • veel kennis van regelgeving
  • dyslexiediagnostiek en -behandeling vanuit de vergoedingregeling
  • geen managers in dienst
  • integere en veilige houding van medewerkers
  • zorg kan ook aan huis, op school of elders
  • ruime ervaring in diagnostiek

 

Contact

Bezoekadres
Hoofdlocatie
Zutphenseweg 106
7241SE Lochem
Route

Postadres
Hoofdlocatie
Zutphenseweg 106
7241SE Lochem

E-mailadressen
info@berkel-b.nl

Telefoonnummers
0573 257696 (Locatie Lochem)

Zakelijk

KvK-nummer 0909 1644