Seniorenraad Raalte

 
Seniorenraad

 • Overleg van de lokale ouderenbonden in de gemeente Raalte. Dat zijn de KBO van Mariënheem, Luttenberg, Heeten, Nw. Heeten, Raalte en Heino, PCOB van Raalte en Heino en NBvON in Raalte en Heino.
 • De Seniorenraad is bedoeld als centraal aanspreekpunt voor zaken die de ouderen aangaan.
 • Er is overleg met de verantwoordelijk wethouder en de gemeentelijke medewerkers over diverse zaken waaronder uiteraard de zorg, welzijn, e.d. Sinds de stelselwijziging, waarbij vanaf 1 januari 2015 de gemeente verantwoordelijk is voor en belast wordt met de uitvoering van de de verschillende zorgwetten is een goed contact met de gemeente van belang.
 • Voor en door ouderen wordt hulp geboden bij individuele vragen en behoeften d.m.v. Vrijwilligers Ouderen Adviseurs (VOA) en hulp bij de belastingaangiften (Huba).
 • De Seniorenraad bemiddelt bij het aanwijzen van vertegenwoordigers in diverse overlegvormen zoals de WMO Raad, Adviesraad Werk & Inkomen.
 • Verder praat de Seniorenraad mee in verschillende groepen en laat hij zich voorlichten over het alcoholmatigingsbeleid, gehandicaptenbeleid, armoedebestrijding, openbaar vervoer dat alles met de bedoeling via zijn leden deze informatie door te geven aan de ouderen.
 • De Seniorenraad heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 de verschillende partijprogramma's geïnventariseerd, heeft met de betrokken partijen een informatieavond belegd. Na de verkiezingen is er een werkgroep gevormd die voor de Raad in de gaten houdt of de gedane verkiezingsbeloften worden nagekomen.

In een samenleving waarin participatie steeds belangrijker wordt en de ouder wordende mens steeds afhankelijker is van anderen, mogen de senioren niet achterblijven maar moeten hun eigen kracht en mogelijkheden juist benut worden. Bij de vorming van de Seniorenraad heeft dan ook het volgende voorop gestaan:

 • bundeling van krachten waardoor de invloed bij de beleidsmakers en zorgaanbieders wordt vergroot;
 • bundeling die het mogelijk maakt meer deskundigheid uit eigen kring aan te boren;
 • bundeling die kan leiden tot een betere informatievoorziening;
 • de mogelijkheid geboden wordt om de leden actief te betrekken bij de belangenbehartiging en te vragen naar hun wensen;
 • bundeling die leidt tot een platform dat gesprekspartner kan zijn voor de gemeente, woningbouwvereniging, gezondheidssector, e.d.

 

Contact

Bezoekadres
de Hilde 76
8102KJ Raalte
Route

Postadres
de Hilde 76
8102KJ Raalte

Telefoonnummers
0572 356848 (secretaris)
0572 392924 (voorzitter)