Palliatief Netwerk Salland (PNS)

 
Palliatief Netwerk Salland

Palliatief Netwerk Salland is een samenwerkingsverband van alle organisaties die palliatieve zorg verlenen in de regio Salland. Het doel van deze samenwerking is eenduidigheid, optimale bereikbaarheid en benutting van de aanwezige kennis en zorg. We ondersteunen de patiënt en zijn familie zoveel mogelijk in de eigen regievoering.

Dat doen we o.a. door het beschikbaar stellen van informatie in de vorm van folders, themaboekjes en het magazine "Pal voor U" waarvan jaarlijks een nieuwe editie verschijnt.
Deze informatie is verkrijgbaar via de hieronder genoemde organisaties en hulpverleners of te downloaden via de website

De samenwerkende organisaties in Palliatief Netwerk Salland zijn: Beter-Thuis-Wonen, Carinova, Deventer Ziekenhuis, Huisartsen Coöperatie Deventer en omstreken (HCDO), Sensire, Stichting de Cirkel Raalte, waaronder het hospice aan de Monumentweg, Stichting Thuis Sterven Zuid-West Overijssel, Trimenzo, Verenigde Medische Staf Deventer Ziekenhuis (VMS), Woonzorgcentrum het Dijkhuis, Woonzorgcentrum Humanitas, Woonzorgcentrum Ludgerus, Zorggroep Raalte, Zorggroep Solis, waaronder Hospice de Winde, het Zorgmakelaarskantoor in Heeten en Zozijn.
Al deze organisaties worden door een contactpersoon in het netwerk vertegenwoordigd.

Namen en contactgegevens vindt u via de website. Hier kunt u ook alle regionale en landelijke ontwikkelingen volgen over palliatieve zorg.

 

Contact

Bezoekadres
Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer
Route

Postadres
Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Toegankelijkheid

Toegankelijk: ja

Wij zijn een samenwerkingsverband. Bezoek is mogelijk op afspraak en op verschillende locaties.