Stichting Campus Jeugdzorg

 
Stichting Campus Jeugdzorg

Missie:

Stichting Campus Jeugdzorg is een instelling voor jongeren en jongvolwassenen (12-30 jaar) met LVG problematiek al dan niet in combinatie met gedragsproblemen en/of (milde) psychiatrische problemen. Onze jongeren hebben het recht deel te nemen aan onze maatschappij. Daarom vinden wij dat er alles aan gedaan moet worden om deze jongeren zo goed mogelijk in onze maatschappij te integreren. Voor die jongeren die thuis of op een andere plek onvoldoende ondersteund kunnen worden in hun weg naar een zo zelfstandig mogelijk leven, bieden wij een plek waar ze kunnen wonen, leren en werken. Dit alles zoveel mogelijk in contact met de maatschappij.

Visie:

Stichting Campus Jeugdzorg biedt zorg op maat op de gebieden: Wonen – Leren – Werken. Dit betekent dat de mate van zorg afhankelijk is van de zorgbehoefte van onze jongeren en hun ouders en/of andere belangrijke andere personen in het leven van de jongeren. In samenspraak stemmen wij de zorgvraag en het zorgaanbod op elkaar af. Hiervoor werken wij o.a. intensief samen met collega instellingen, externe zorgaanbieders en verschillende werkvoorzieningen.

In onze aanpak vinden wij het belangrijk om jongeren een plek te bieden waarbinnen zij alle mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Een werkacademie, onderwijs en een ruim aanbod aan activiteiten zijn hiervoor belangrijke elementen. Verder is onze aanpak en het verblijf van de jongeren gebasseeerd op wetenschappelijke inzichten.

We investeren in de professionaliteit van ons personeel door intervisietrajecten en deskundigheidsbevordering. Wij streven naar een gezonde bedrijfsvoering en onze zorg voldoet aan de geldende kwaliteitseisen.

Contact

Bezoekadres
Rustige, prikkelarme omgeving
Groteweg 1
8191JS Wapenveld
Route

Postadres
Postbus 34
8190AA Wapenveld

Telefoonnummers
088 1169393

Zakelijk

KvK-nummer 52095657
Vestigingsnummer 000022060804
Brancheomschrijving Jeugdzorg
AGB-code 98100629