Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP)

 
Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen creëert een plaats waar kennis, ervaringen en inspiratie rondom pleeggezinnen worden samengebracht. Samen zorgen we voor ruimte zodat pleeggezinnen kunnen doen waar zij goed in zijn: een fijne plek bieden waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot stabiele volwassenen.

In ons werk zoeken we verbinding met pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen in een pleeggezin. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en weten wat er nodig is om goede pleegzorg te bieden. Daarnaast werken we zoveel mogelijk samen met andere organisaties die zich sterk maken voor innovatie en verbetering in de pleegzorg. Samen vormen we een sterk netwerk, voor en door pleeggezinnen!

Complexe zaken vereenvoudigd

Al sinds 1950 komt de NVP op voor de belangen van pleeggezinnen bij politici, beleidsmakers en organisaties. Door de hoeveelheid instanties die zich met pleegzorg bezighoudt en de vele regelingen waar je als pleegouder mee te maken krijgt, ervaren pleegouders het als een complex werkveld. Onze doelstelling is om het pleegzorgsysteem in Nederland te vereenvoudigen én om pleeggezinnen te helpen beter hun weg te vinden. Daarbij moedigen we pleegouders aan om gebruik te maken van elkaars expertise en ervaringen.

Belangenbehartiging
Op landelijk niveau behartigen wij de belangen van pleegouders. Wij praten met landelijke beleidsmakers en organisaties en proberen de landelijke besluitvorming te beïnvloeden. Wij vragen hierbij actief om de meningen en ervaringen van pleegouders. Op regionaal niveau faciliteren wij (netwerken van) pleegouders om de stem van pleegouders naar voren te brengen.

Netwerk van en voor pleeggezinnen

Als pleeggezinnen elkaar ontmoeten ontstaat er een geweldige krachtbron van kennis, ervaringen, herkenning en onderlinge steun. De NVP maakt deze ontmoeting mogelijk en biedt een plaats voor onderling contact, zowel digitaal als in landelijke en lokale bijeenkomsten. We helpen pleegouders en -jongeren om met elkaar in contact te komen en we bieden hulp en inspiratie om met elkaar een sterk netwerk te vormen. Wij zijn er van overtuigd dat dit helpt om optimaal te functioneren als pleeggezin. Want, pleeggezin ben je samen!

Bagage voor pleegouders

“Het beste voor mijn pleegkind”, dat is wat pleegouders willen. Wij zetten ons ervoor in dat pleeggezinnen voldoende toegerust zijn om hun pleegkinderen het allerbeste te bieden. Daarvoor leveren wij inzichten die nodig zijn om een pleegkind groot te brengen en bieden wij een helpende hand als je ergens niet uitkomt. Ook werken wij aan de verbetering van scholing voor pleegouders. Bovendien nodigen we pleegouders uit om nuttige inzichten, kennis en ervaringen met elkaar te delen: zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen.


 

Contact

Bezoekadres
Centraal gelegen in het land
Churchilllaan 11
3527GV Utrecht
Route

Postadres
Churchilllaan 11
3527GV Utrecht

Toegankelijkheid

Toegankelijk: ja

  • Lift of traplift aanwezig