Hippische Vereniging de Heemruiters

 
De Heemruiters

Hipppische Vereniging de Heemruiters is een vereniging die in de meest brede zin haar leden de mogelijkheid biedt zich in hippische sportactiviteiten te ontplooien. Deze activiteiten betreffen paardrijden, ponyrijden, mennen, het beheren en exploiteren van een hippische accommodatie, het organiseren van hippische evenementen en alles dat daarmee verband houdt. Ze hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de paarden- en ponysport in verenigingsverband, de vorming van de hierbij betrokkenen en het bevorderen van de relatie tussen mens en pony of paard. De Heemruiters kennen leden, aspirant-leden, buitengewone leden en ereleden.

Contact

Bezoekadres
Hippische Vereniging de Heemruiters
Boetelerveldweg 7
8016 RC Mariënheem
Route

Bezoekadres
Manege Mans Bartels
Raamsweg 12A
8106 RK Mariënheem
Route

Telefoonnummers
06 19758104 (Beheerder Alfons Heetkamp mmb-heemruiters@hotmail.com)