Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

 
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Kinderen en jongeren met een handicap zullen altijd te maken hebben met hun beperking. Maar dat hoeft hen niet te beletten om een volwaardig leven te leiden, net als andere kinderen. Dingen die moeilijker gaan, anders moeten, daar zijn oplossingen voor. Dat is waar Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zich voor inzet.

NSGK steunt projecten die de ontwikkeling van kinderen met een handicap stimuleren, zodat ze kunnen opgroeien tot zo zelfstandig mogelijke volwassenen. Volwassenen die door hun capaciteiten en talenten te benutten een eigen, unieke rol in de maatschappij kunnen vervullen, op de manier die ze zelf willen. Daarnaast steunen we het gezin en de directe omgeving van deze kinderen en jongeren. Om dit te bereiken financiert NSGK een breed scala aan uitdagende projecten van betrokken mensen. Projecten die de samenleving toegankelijk maken voor kinderen en jongeren met een handicap, die hun zelfvertrouwen versterken en die bijdragen aan een positieve beeldvorming.

Contact

Bezoekadres
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Wibautstraat 212
1091 GS Amsterdam
Route

E-mailadressen
info@nsgk.nl

Telefoonnummers
020 6791200