BOinK

 
Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang BOinK

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen. BOinK vertegenwoordigt de belangen van de ouders en oudercommissies bij beleidsmakers, in adviesraden, bij politici, ondernemers en inhoudsdeskundigen. Op deze manier oefenen we invloed uit op wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang.

Wij informeren ouders en oudercommissies via onze nieuwsberichten op onze website, via ons magazine en onze maandelijkse digitale nieuwsbrief en we staan dagelijks ouders en oudercommissies te woord in ons spreekuur. Ons magazine verschijnt twee keer per jaar. Dit is een platform voor oudercommissies om ervaringen te delen en te informeren. Daarnaast ontwikkelen we uitgebreide brochures oudercommissies en individuele ouders en bieden we trainingeen aan oudercommissies en centrale oudercommissies. Daarnaast hebben we een online portaal waar oudercommissies gratis gebruik van kunnen maken. In deze persoonlijke online omgeving kan een oudercommissie documenten uploaden en bewerken (zoals notulen). Aanmelden kan op ocportaal.boink.info. Tevens organiseren we jaarlijks meerdere ouderavonden. We inventariseren actief meningen, ervaringen en ideeën van ouders, zodat we kunnen fungeren als spreekbuis voor ouders in de media.

Openingstijden

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

Contact

Bezoekadres
BOinK
Maliebaan 80
3581CW Utrecht
Route

Postadres
BOinK
Maliebaan 80
3581CW Utrecht

E-mailadressen
boink@boink.info

Telefoonnummers
030 2317914 (dagelijks spreekuur van 9.00-12.00 uur)
030 2331400 (Secretariaat)

Sociale media
Bezoek ons op Facebook Bezoek ons op LinkedIn Bezoek ons op twitter

Toegankelijkheid

Toegankelijk: ja

Trap bij binnenkomst