Zorg of ondersteuning evalueren

Krijgt u - of uw kind - zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan heeft u een zorgplan of ondersteuningsplan opgesteld met uw zorgaanbieder. Hierin staan de afspraken met uw zorgaanbieder of hulpverlener.

Zorg en ondersteuning regelmatig met u bespreken

  • De zorgaanbieder moet het zorgplan 2 keer per jaar met u bespreken. Of met uw wettelijk vertegenwoordiger.
  • Tijdens dit gesprek bekijkt u samen de gemaakte afspraken. En u bekijkt of de afspraken nog passen bij wat u nodig heeft.
  • Soms levert een thuiszorgorganisatie of een begeleider de zorg niet helemaal volgens de afspraken. Bespreek dit tijdens een gesprek met uw zorgverlener.
  • Soms heeft u - of uw kind - misschien meer of andere zorg nodig. In sommige gevallen moet u hiervoor een nieuwe indicatie of doorverwijzing aanvragen. Zorg dan dat uw hulpvraag duidelijk is.

Meer weten?

  • Over een zorgprofiel: hierin staat welke zorg u of uw kind nodig heeft

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties