Pgb beëindigen

Wilt u uw persoonsgebonden budget (pgb) stoppen? Neem dan contact op met de organisatie van wie u uw pgb krijgt.

  • Uw gemeente
    Pgb voor Wmo-ondersteuning of jeugdhulp.
  • Uw zorgkantoor
    Pgb voor Wlz-zorg.
  • Uw zorgverzekeraar
    Pgb voor wijkverpleging of intensieve kindzorg.

Schriftelijk stoppen

Heeft u uw pgb stopgezet? Dan moet u ook de zorgovereenkomst met uw zorgverlener(s) stoppen. Dit moet u schriftelijk - via e-mail of brief - doen. Misschien is er een opzegtermijn.

Ongewild stoppen

Uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar kan uw pgb ook stoppen. Ook al wilt u dat niet. Bijvoorbeeld als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. Of als u zich niet aan de regels houdt. 

  • Vraag bij uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar wat de voorwaarden en de regels zijn.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties