Raalte

Raalte is de grootste kern van de gemeente met ongeveer 19.000 inwoners. Het dorp wordt omringd door fraaie natuurgebieden en een uitgestrekt platteland. Op sociaal-cultureel vlak heeft Raalte veel te bieden. Raalte heeft op veel gebieden een regionale functie. Zo zijn er een verpleeghuis, een polikliniek, en verschillende woon- en zorgcentra. Daarnaast biedt Raalte een vrijwel compleet pakket aan onderwijsvoorzieningen, dat varieert van basisscholen, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs tot speciaal onderwijs.

Raalte heeft twee Kernteams die zich inzetten om de leefbaarheid op het gebied van zorg en welzijn te vergroten. U kunt bij het Kernteam aankloppen als u behoefte heeft aan mensen die meedenken of uw initiatief ondersteunen.  Dit kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse buurtmaaltijd, een bewegingsactiviteit, of het organiseren van een schoonmaakactie in het dorp.

Kernteam Raalte centrum/zuid

  • Opbouwwerk: Anne Eilander, 0613882293
  • Zorg: Heidi Lammertsen, 0653512528

Kernteam Raalte-Noord

  • Opbouwwerk: Anne Eilander,  0613882293  
  • Zorg: Jeannet Kleine Schaars, 0613539293

Meer contactgegevens

Heeft u een vraag voor het Sociaal Loket?
Dat kan via wmo@raalte.nl. Het Sociaal Loket is bereikbaar
van 09.00 – 12. 00 uur op telefoonnummer (0572) 34 77 99.

Heeft u een vraag over Mantelzorg?
Neem contact op met Carinova of Stichting Evenmens

Het Roalter Sportakkoord is op vrijdag 18 september, de eerste dag van de Nationale Sportweek, officieel gelanceerd. Met de ondertekening door o.a. wethouders Dennis Melenhorst en Gerria Toeter van de gemeente Raalte, Henry Bronkhorst van Sportbedrijf Raalte, sportverenigingen, -organisaties en vri ...

Agenda

Na een scheiding ben je geen partners meer van elkaar, maar wanneer je kinderen hebt, blijf je wel samen met je ex-partner ouder van jullie kind(eren ...

In de training Bijzonder Geweldig leren vrouwen wat ze kunnen doen bij huiselijk geweld. Het maatschappelijk werk van De Kern start dit najaar een training voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met geweld in hun relatie. De training biedt handvatten om in de toekomst anders om te gaan met rel ...

Een cursus voor familie + naasten die zorgen voor iemand met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan iedereen zomaar overkomen. Door bijvoorbeeld een ongeval, coma, een hersenbloeding, -infarct of -tumor, door alcohol- of drugsverslaving of door een complicatie ...

Vanaf 3 augustus heeft de Algemene Hulpdienst de hulpverlening weer opgestart. Dit geldt voor alles wat ze bieden, dus ook voor vervoer. Kunt u door ...