Rijbewijskeuringen in Raalte

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 2 oktober en 30 oktober in Buurtcentrum De Buut, Zwanenwoerd 1a medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. 

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300.  Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl. 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 37,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 50,00.

Voor de keuring is een Gezondheidsverklaring nodig. Dit keuringsformulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg.  

Advies is om ten minste vijf maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor de keuring. 

 

 

Bij u in de buurt

Jeu de boules op de Stevenskamp
16 juli t/m 17 juli 2019

Creatieve middag DeBuut
16 juli 2019

Zit Gym in DeBuut
16 juli 2019

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp