Roalter Sportakkoord gelanceerd

Sports

Het Roalter Sportakkoord is op vrijdag 18 september, de eerste dag van de Nationale Sportweek, officieel gelanceerd. Met de ondertekening door o.a. wethouders Dennis Melenhorst en Gerria Toeter van de gemeente Raalte, Henry Bronkhorst van Sportbedrijf Raalte, sportverenigingen, -organisaties en vrijwilligers is hiermee ook het startschot gegeven voor het uitvoeringstraject.

In het Sportakkoord zijn belangrijke acties en verbeterideeën benoemd waar partijen samen aan gaan werken om nog meer inwoners met plezier te laten sporten en bewegen. Voor die uitwerking worden diverse projectgroepen samengesteld die dat onder aansturing van een regisseursteam bestaande uit gemeente, GGD, sportbedrijf en vertegenwoordigers van sportverenigingen en lokale sportkoepels samen gaan realiseren. Michel Rabelink (voorzitter HV Kwiek) en Rinus Reimert (Stichting Sporthal Heeten en ZGR Clientenraad) lichtten vanuit dat regisseursteam toe hoe zij dat de komende periode verder voor zich zien.

Beachcourt

De ondertekening vond plaats op het nieuwe beachcourt bij Sportcentrum Tijenraan, waar de speelsters van PCA Kwiek speciaal voor deze gelegenheid een handbalclinic gaven. Dit najaar gaat Sportbedrijf Raalte samen met verenigingen aan de slag met de programmering voor het beachseizoen 2021. Uitgangspunt is een passend sportaanbod voor diverse doelgroepen.

Over het Sportakkoord

Het akkoord is opgesteld door sportverenigingen, Sportbedrijf Raalte, fysiotherapeuten, diëtisten, vrijwilligers, zorginstellingen, de gemeente, onderwijsinstellingen en sporters in de gemeente Raalte onder leiding van sportformateur Richard Machielsen. Het doel ervan is dat iedereen in de gemeente Raalte van 0 tot 100 met veel plezier en zonder beperkingen kan bewegen en sporten.

Het Roalter Sportakkoord is te vinden op www.sportbedrijfraalte.nl/sportakkoord  

Bij u in de buurt

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties