Samen naar de markt

Zelfregiecentrum Raalte gaat samen met je naar de markt! En we maken daarna een fruitsalade.

Tijdstip: 10.00 tot 11.30 uur
Locatie: Kerkstraat 13, Raalte

Informatie over het Zelfregiecentrum
Zelfregiecentrum Raalte is een open centrum waar iedereen welkom is voor inloop, activiteiten en specifieke herstelactiviteiten. Hiervoor is geen indicatie nodig en betaal je dus ook geen eigen bijdrage. Mensen die het centrum bezoeken (buurtbewoners, vrijwilligers, GGZ-ervaringswerkers/ervaringsdeskundigen en andere belangstellenden) zijn, in samenwerking met een coördinator vanuit Vriendendiensten, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het centrum. 

Meer weten?
Ga naar deze website of bel naar 06-44397861.

Je kunt je aanmelden op het Whiteboard in het zelfregiecentrum.