Samen werken aan een actieve en gezonde leefstijl

Beweegmakelaar

Sportbedrijf Raalte en WijZ Welzijn Raalte hebben tijdens de Samen Actief Dag op vrijdag 5 oktober 2018 in sportcentrum Tijenraan gezamenlijk de Beweegmakelaar Raalte en Welzijn op Recept Raalte gepresenteerd. Deze samenwerking is erop gericht om mensen, die het lastig vinden dit zelf te doen, op weg te helpen naar een leuke (beweeg)activiteit.


Niet iedereen die van een huisarts, therapeut of in het ziekenhuis krijgt te horen dat hij of zij meer activiteiten moet oppakken, doet dat even makkelijk. Denk aan mensen die normaal niet veel bewegen of mensen die het lastig vinden om zelf een nieuwe activiteit te vinden. Voor al deze mensen zijn er nu de Beweegmakelaar en Welzijn op Recept in Raalte. Zij helpen mensen met het zoeken van een activiteit en kunnen die mensen begeleiden om te starten met een activiteit in de eigen omgeving.

Brigit Trooster (Sportbedrijf Raalte) is de Raalter Beweegmakelaar. Zij werkt samen Beweegmakelaars van Sportbedrijf Deventer (Marit Martens en Anita de Ruiter). Alle drie Beweegmakelaars spreken mensen na een doorverwijzing vanuit het Deventer Ziekenhuis en/of de Huisartsen coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO). Tamara van der Zee (WijZ Welzijn Raalte) is de contactpersoon voor Welzijn op Recept. Samen met welzijncoaches gaat ze met mensen (thuis) in gesprek over passende activiteiten.

Gewoon gezond en fijn om weer mee te doen
De betrokken organisaties willen met deze initiatieven gezondheidswinst boeken voor de bevolking van Raalte en omstreken. Een actieve leefstijl is namelijk niet alleen gezond, het zorgt er uiteindelijk ook voor dat minder zorgkosten gemaakt worden. De beide programma’s worden gefinancierd vanuit het gemeentelijke ‘Actieplan Zelfstandig Thuiswonen’ en sluiten aan bij het WMO-ambities van het programma Raalte Gezond.


Meer informatie is te vinden op www.sportbedrijfraalte.nl/beweegmakelaar

Bij u in de buurt

Jeu de boules op de Stevenskamp
16 juli t/m 17 juli 2019

Zit Gym in DeBuut
16 juli 2019

Gymnastiek in Heeten
22 juli 2019

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp