Sociaal Loket

werken en leren

Het kan voorkomen dat u bijvoorbeeld door een ziekte, ouderdom of een beperking niet meer alles zelf kunt doen. De medewerkers van het Sociaal Loket kijken naar uw vraag en bespreken met u wat mogelijk is om u te helpen.

Wilt u mailen naar het Sociaal Loket? Dat kan via wmo@raalte.nl. Het Sociaal Loket is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur op telefoonnummer (0572) 34 77 99.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp